missie: schone lucht leveren

waar mensen leren,

werken & wonen

we zoeken partners

in schone lucht

ca. 1 miljoen Nederlanders

heeft een longziekte

kinderen verdienen

schone lucht

Waarom is een Schone Lucht Machine nodig?

In Nederland en België brengen we gemiddeld 90% van onze tijd binnen door; thuis, op het werk, op school, etc. We inhaleren iedere 24 uur tussen 15000 en 40000 liter lucht. Schone binnenlucht is essentieel voor onze gezondheid.

Wat is de kwaliteit van het binnenklimaat?

De media publiceren geregeld over wetenschappelijke onderzoeken naar de kwaliteit van binnenklimaat op scholen, werk en zorginstellingen. Een paar citaten:

  • Onderzoekers van de GGD en TNO hebben aangetoond dat het binnenklimaat in circa 80% van de basisscholen ernstig tekort schiet. Diverse internationale onderzoeken hebben aangetoond dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen en de leerprestaties tot 23% doet verbeteren! Bron Onderzoek GGD en TNO
  • De kwaliteit van de binnenlucht in verzorgingshuizen heeft een groot effect op de longgezondheid van oudere bewoners. Verzorgingstehuizen zouden meer moeten doen om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen. Bron Onderzoek European Respiratory Journal
  • Circa 1 miljoen Nederlanders heeft een longziekte. Bron Onderzoek Long Alliantie Nederland
    pdf
  • Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Bron Onderzoek Universiteit van Utrecht

De GGD waarschuwt voor de gevolgen van een slecht binnenklimaat op de lange termijn. De politiek heeft binnenklimaat steeds hoger op de agenda staan. Het is een probleem dat jong en oud raakt.

Wij willen hier iets aan doen.

Schone Lucht Machine is een onderneming met een missie: schone lucht leveren waar mensen leren, werken en wonen.

Dat kunnen we niet alleen.

We zoeken partners; ondernemers, scholen, zorginstellingen, organisaties,
politieke partijen, belangenorganisatie, particulieren en anderen die onze missie delen.

Waarom zou je partner worden?

Als tegenprestatie helpen wij onze partners om zich te onderscheiden met schone lucht. We denken mee hoe schone lucht strategisch kan worden ingezet, gericht op de klanten / doelgroep van onze partners.

Zo bieden wij schone lucht met communicatieve waarde. Samen maken we steeds meer mensen bewust van het belang van schone lucht.

Kijk voor meer informatie onder ‘partners’.

Percentage voor een goed doel

Een percentage van de verkoopprijs schenken we aan een doel dat mensen bewust maakt van het belang van schone lucht.